Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης – αξιοποίησης γης και ακινήτων.

Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικών, Πολιτικών, Τοπογράφων και Μηχανολόγων Μηχανικών

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Κατασκευές – Ανακατασκευές κτιρίων.

Τεχνικές Μελέτες Σκοπιμότητας

Επενδυτικός Νόμος 4399/166- ΕΣΠΑ & Κρατικές Επιχορηγήσεις 4887/2022