Πολυτελές Συγκρότημα Κατοικιών στις Μαγγανιές Αντίπαρου

Επισκευή και συντήρηση 5 πολυτελών κατοικιών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος.